Pixwords Raspunsuri Pixword answers Pixwords 3 litere Pixwords 5 litere Pixwords 10 litere Pixwords 13 litere Pixwords 17 litere
1988: Videotex – Televerkets storsatsning som inte gick hem – Svenska Hemdatornytt

Annons:      

Start / Artiklar / 1988: Videotex – Televerkets storsatsning som inte gick hem

1988: Videotex – Televerkets storsatsning som inte gick hem

Videotex (initialt kallat Teledata) var från ca 1980 Televerkets stora satsning på ny informationsteknik. Användarna (både företag och privatpersoner) kunde nå centralt lagrad text och enkel grafik via telenätet, och ta del av informationen genom en bildskärmsterminal eller TV.

Viewdata_Graphics_1 I september 1982 lanserade Televerket tjänsten under namnet Datavision. Den riktades då mot företag, offentlig förvaltning och organisationer. Televerket tillhandahöll nätet och datorsystemen, men samarbetade med flera paraplyföretag för att fylla tjänsten med information. Däribland fanns Telebild och Postens informationstjänst Postel. År 1984 fanns det i Datavision c:a 30 000 informationssidor och 70-80 informationslämnare, varav 13 befann sig utanför Telebild eller Postel. Systemet hade då c:a 2000 abonnentnummer och uppskattningsvis mellan 4000 och 6000 terminaler. Systemet kunde hantera 64 samtidiga användare, men utökades runt 1984 till en kapacitet för 400 samtidiga användare. Senare ändrades namnet från Datavision till det internationellt gångbara Videotex.

Informationen presenterades i en trädliknande sidstruktur och hade en grafisk form som påminner om Text-TV. Svenska massmedieföretag, bland dem TT och flera landsortstidningar, engagerade sig tidigt i den nya tekniken, bl a med nyhetstjänster. Tekniken begränsades av låga överföringshastigheter och att den enkla grafiken inte tillät några bilder. Bland de tjänster som överlevde längst fanns en koppling till bilregistrets databas. Videotex kan trots sin enkla utformning och sina övriga brister ses som ett förstadium till de internetbaserade informationstjänster som utvecklades senare, fr o m andra halvan av 1990-talet.

Videotex blev aldrig någon succé i Sverige och lades ner 1993. Teleguide lanserades som ersättare. I England med namnet Prestel, hade man haft det här några år. Det var också en engelsman vid namn Sam Fedida som uppfann systemet 1974. Också i Frankrike, under namnet Minitel, hade man med viss framgång använt systemet, med bl.a. gratis terminaler och tillgång till telefonkatalogen.

10 000 Teleguideterminaler distribuerades ut

TeleGuide-terminal

Teleguide-terminal

Teleguide var ett svenskt datornät för privatpersoner, startat av Televerket (nuvarande Telia), IBM och Esselte 1991, nedlagt 1993. Det var inspirerat av franska Minitel och en förbättring av dåvarande Videotex/Datavision vilket då främst var avsedda för företagskunder. Teleguide hade specialkonstruerade terminaler med inbyggda modem och kort för inloggning. Det fanns ett utbud av informationstjänster och enkel e-post. Televerkets Videotextjänst utvecklades därmed till ett slags “internet” innan man egentligen talade om Internet. Projektet blev väl mottaget, speciellt telefonkatalogen (Televerket) och speltjänster (Trav o Galopp)och cirka 10 000 terminaler distribuerades främst via telebutikerna samt några tusen PC-tillsatser som även fungerade som datormodem med faxfunktion.

Höll i sex månader – förlust: 2 miljarder kronor

Projektet avbröts efter cirka 6 månader då Televerket konstaterat att med aktuellt upplägg så skulle förlusten för Televerket vara direkt proportionell mot antalet distribuerade terminaler/PC-tillsatser. Detta var naturligtvis ohållbart. Televerkets generaldirektör Tony Hagström bestämde då att projektet skulle omförhandlas med Esselte och IBM. IBM och Esselte var inte intresserade av att omförhandla varför projektet lades ned. Satsningen för de tre parterna uppgick till cirka 2 miljarder kronor.

På den tiden ansågs det som mycket speciellt att tre så olika företag överhuvudtaget kunde komma överens om att samarbeta. Projektet planerades i cirka 2 år och samarbetet reglerades av ett ramavtal som var kopplat till ett stort antal underavtal som reglerade alla detaljer mellan parterna.

Än i dag finns ett antal terminaler i användning som t.ex. kontorstelefoner, En omtyckt finess var den inbyggda telefonboken

Macintosh automatiserar Videotex

(Från Hemdator Nytt nr 8 – 1988)

Lällanväm kommunikationsprogram till Apple Macintosh återgerVideotex grafik med raster och gråtoner.

Lättanvänt kommunikationsprogram
till Apple Macintosh återgerVideotex grafik med raster och gråtoner.

Det engelska företaget AM Technology har utvecklat ett Videotex- program för Apple Macintosh, Vicom. Programmet är menystyrt och har kombinerats med ett eget kommandospråk. Det betyder att återkommande moment enkelt kan auto-matiserar. Vicom är därför mycket lätt att lära och använda.

Inbyggd telefon-katalog och automatiska påloggnings-rutiner gör att vem som helst kan koppla upp förbindelser utan föregående special-kunskaper om datakommunikation.
Vicom kan efterlikna vanliga terminaltyper som TTY, VT52, VT100 med flera. Integrerade rutiner finns för att styra vanliga modem, exempelvis av typ Hayes.

Andra funktioner är automatisk loggbok, automatisk lagring av bildsidor, förhandslagrade blanketter för meddelandehantering i Videotex med mera.

Programmet kan hantera parallella processer. Det betyder att programmet kan administrera en filöverföring och skriva ut ett dokument samtidigt som det används för att redigera ett meddelande. Vicom kan även användas för så kallad
linjelyssning.

Kommentera

Din mailadress kommer inte att visas för andra. Obligatoriska fält är markerade med *

*